Violet

Violet è una femmina di taglia grandeviolet - 1 di taglia grande